Đợt thi đang diễn ra
Đợt I từ 00h ngày 01/04/2024 đến 23h59' ngày 30/04/2024
Cuộc thi sẽ kết thúc trong
Đã kết thúc

THỂ LỆ

Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2023"

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ ngày 20 /3/2024 của Ban Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2023)

 

I. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CUỘC THI

1. Tên gọi Cuộc thi: Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2023"

2. Đối tượng tham gia: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (bao gồm học sinh THPT và sinh viên).

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI

1. Nội dung thi: Những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã số 17/2023/QH15 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa XV

2. Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức qua hình thức thi trực tuyến trên Internet tại địa chỉ Website: http://cuocthiluathtx.ninhbinh.gov.vn.   

3. Thời gian thi: Tổ chức trong thời gian quý II, năm 2024 và tổ chức 03 đợt:

+ Đợt 1: Bắt đầu từ 00h ngày 01/4/2024 đến 23h59’ ngày 30/4/2024;

+ Đợt 2: Bắt đầu từ 00h ngày 01/5/2024 đến 23h59’ ngày 31/5/2024;

+ Đợt 3: Bắt đầu từ 00h ngày 01/6/2024 đến 23h59’ ngày 30/6/2024;

III. CÁCH THỨC DỰ THI

Người tham gia dự thi sử dụng máy tỉnh, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet để tham gia dự thi theo cách thức như sau:

1. Đăng ký dự thi: 

Bước 1: Truy cập vào Website Cuộc thi do Ban Tổ chức cung cấp theo 03 cách:

- Cách 1: Truy cập trực tiếp vào địa chỉ https: http://cuocthiluathtx.ninhbinh.gov.vn.

Cách 2: Quét mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc phần mềm quét mã QR trên ứng dụng zalo (trên android) để truy cập vào Cuộc thi.

- Cách 3: Truy cập vào banner mời tham gia Cuộc thi được đăng trên website của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình theo địa chỉ: http://lmhtxninhbinh.org.vn.

Bước 2: Đọc kỹ Thể lệ trước khi tham gia và bấm vào ô “Tham gia thi”.

Bước 3: Người dự thi cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân (bắt buộc) trước khi vào thi theo yêu cầu của Ban Tổ chức trên phần mềm Cuộc thi.

Các trường thông tin bắt buộc gồm:

- Họ và tên.

- Số Căn cước công dân/Số định danh cá nhân/Số hộ chiếu.

- Số điện thoại liên hệ.

- Địa chỉ nơi cư trú (đối người người dân)

- Tên, địa chỉ Hợp tác xã nơi mình là thành viên (đối với thành viên Hợp tác xã).

Các thông tin bắt buộc nêu trên là thông tin không thay đổi, được người dự thi sử dụng trong suốt quá trình tham gia thi và là căn cứ để Ban Tổ chức Cuộc thi xác minh thông tin phục vụ xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin đăng ký của người dự thi trong quá trình diễn ra Cuộc thi cần được thông báo kịp thời cho Ban Tổ chức theo số điện thoại liên hệ tại Thể lệ này.

2. Cách thức thi

- Sau khi đăng nhập và đăng ký thi, người dự thi thực hiện trả lời 50 câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra trong thời gian 25 phút. Câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn dưới dạng có 2 phương án lựa chọn được quy định trước nội dung trả lời đúng (sai) là A và B và câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án lựa chọn được quy định trước nội dung trả lời câu hỏi là A, B, C và D. Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm, câu trả lời sai không được điểm.

- - Sau khi trả lời đủ 50 câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi nhấp vào mục “Hoàn thành”; người dự thi sẽ được thông báo xác nhận “Đã hoàn thành đợt thi”.

- Mỗi vòng thi người dự thi có thể tham gia tối đa 05 lần thi. Ban tổ chức sẽ công nhận 01 kết quả của lần thi có số điểm cao nhất và có thời gian thi ngắn nhất trong số các lần thi của vòng thi đó.

IV. CƠ CẤU, TIÊU CHÍ XÉT GIẢI VÀ TỔ CHỨC TRAO THƯỞNG

1. Cơ cấu, tiêu chí xét giải:

1.1. Giải cá nhân:

- Cơ cấu: Giải thưởng sẽ được xét theo đợt thi, mỗi đợt 07 giải (01 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba), cụ thể:

+ Giải nhất: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 1,5 triệu đồng/giải.

+Giải nhì: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

+Giải ba: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 0,5 triệu đồng/giải.  

- Tiêu chí xét giải: Giải thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng giải theo cơ cấu và theo tiêu chí: người có số điểm cao hơn sẽ được xếp trên; trường hợp có 02 người dự thi trở lên có số điểm bằng nhau thì người có thời gian dự thi ngắn hơn thì xếp trên; trường hợp người dự thi có điểm cao bằng nhau và thời gian bằng nhau thì lựa chọn cho người có số lượt thi nhiều hơn.

1.2. Giải tập thể dành cho Ban Chỉ đạo phát triển Kinh tế tập thể các huyện, thành phố:

- Cơ cấu: Giải thưởng sẽ được xét sau khi kết thúc Cuộc thi, gồm 03 giải (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba), cụ thể:

+ Giải nhất: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

+ Giải nhì: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

+ Giải ba: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

- Tiêu chí: Giải thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến khi đủ số lượng giải theo cơ cấu và theo tiêu chí: địa phương nào có tỷ lệ số người tham gia dự thi trên tổng dân số cao hơn thì xếp trên; trường hợp có 02 địa phương trở lên có tỷ lệ số người tham gia bằng nhau thì địa phương nào có tỷ lệ số người tham gia thi đạt tổng số điểm 03 đợt thi cao hơn thì xếp trên. 

1.3. Giải tập thể dành cho Hợp tác xã (Liên hiệp tính theo Hợp tác xã):

- Cơ cấu: Giải thưởng sẽ được xét sau khi kết thúc Cuộc thi, gồm 03 giải (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba), cụ thể:

+ Giải nhất: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

+ Giải nhì: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

+ Giải ba: Giấy chứng nhận và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

- Tiêu chí: Giải thưởng được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến khi đủ số lượng giải theo cơ cấu và theo tiêu chí: Hợp tác xã nào có tỷ lệ số người tham gia dự thi trên tổng số thành viên cao hơn thì xếp trên; trường hợp có 02 Hợp tác xã trở lên có tỷ lệ số người tham gia bằng nhau thì Hợp tác xã nào có có tỷ lệ số người tham gia thi đạt tổng số điểm 03 đợt thi cao hơn thì xếp trên. 

2. Tổ chức trao thưởng

2.1. Thông báo kết quả: Sau 05 ngày kết thúc đợt thi, Ban tổ chức sẽ công bố danh sách cá nhân đạt giải đợt thi; sau 05 ngày kết thúc Cuộc thi Ban tổ chức sẽ công bố danh sách tập thể đạt giải Cuộc thi. Danh sách đạt giải được công bố trên website: http://cuocthiluathtx.ninhbinh.gov.vn trên website của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh http://lmhtxninhbinh.org.vn.

2.2. Quy định trao thưởng

- Thời gian, hình thức trao thưởng: Kết thúc cuộc thi Ban tổ chức Cuộc thi tiến hành tổng kết và trao giấy chứng nhận, tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đoạt giải 01 lần cho Cuộc thi. Thời gian dự kiến tổ chức nhân dịp sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 (tháng 07/2024).

- Quy định trao thưởng:

+ Ban Tổ chức sẽ thông báo thông qua số điện thoại đã đăng ký dự thi đối với cá nhân và gửi giấy mời tới tập thể đạt giải đến dự lễ tổng kết, trao giải. Cá nhân đạt giải khi đến nhận giải phải mang theo photo căn cước công dân hoặc một trong những giấy tờ tùy thân khác như: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, để nộp lại cho Ban tổ chức.

+ Trường hợp Ban tổ chức không liên lạc được với cá nhân/tập thể đoạt giải hoặc cá nhân/tập thể đoạt giải từ chối nhận giải, Ban tổ chức sẽ tiến hành xác minh các trường hợp xếp dưới thỏa mãn tiêu chí đạt giải để trao giải nhằm đảm bảo thay thế hợp lệ các trường hợp không được trao thưởng.

V. CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM; GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ CUỘC THI

1. Các hành vi bị nghiêm cấm

- Nhờ người khác thi hộ.

- Sử dụng thông tin cá nhân không chính xác so với thực tế để tham gia dự thi.

- Cung cấp thông tin cá nhân để người khác sử dụng tham gia dự thi.

- Dùng các biện pháp kỹ thuật can thiệp vào hệ thống làm ảnh hưởng hoặc sai lệch kết quả bài thi.

- Các thành viên trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban soạn thảo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình, bộ phận phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm Cuộc thi tham gia Cuộc thi.

- Có hành vi khác vi phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan và an toàn thông tin của Cuộc thi.

Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không công nhận và hủy kết quả thi của người dự thi nếu phát hiện người dự thi có một trong các hành vi vi phạm trên.

2. Giải quyết khiếu nại:

Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mọi thắc mắc, khiếu nại về kết quả thi, các tập thể và cá nhân phản hồi về Ban tổ chức qua đơn vị thường trực: Phòng Tuyên truyền thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình (qua số điện thoại ông Đinh Hồng Thái Trưởng phòng 0987378866) trong vòng 24 giờ kể từ ngày công bố kết quả. Ban tổ chức Cuộc thi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, phản hồi nào quá thời gian quy định trên. 

Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, căn cứ vào dữ liệu tham gia dự thi của thí sinh lưu trữ trên hệ thống để làm căn cứ quyết định giải quyết khiếu nại. Quyết định giải quyết khiếu nại của Ban Tổ chức Cuộc thi là quyết định cuối cùng, có hiệu lực thi hành.

 

Dữ liệu đang được cập nhật

Dữ liệu đang được cập nhật